^W górę
  
  
  

Festiwal Piosenki Świątecznej A.D. 2015

DZIECIĘCY FESTIWAL PIOSENKI ŚWIĄTECZNEJ A.D. 2015

Choć w naszej polskiej tradycji jeszcze śpiewamy kolędy, to czas świąt Bożego Narodzenia powoli dobiega końca. Dla dzieci okres ten ma szczególne znaczenie i przynosi im wiele wrażeń. Przeżywamy to razem z nimi w naszych przedszkolach. Dekorowanie sal, ubieranie choinek, wizyta św. Mikołaja, spotkania opłatkowe czy Jasełka to wszystko składa się na wyjątkową atmosferę świątecznego czasu w naszych „najmniejszy Nazaretach”. Dlatego też w tym roku w Ostrzeszowie postanowiłyśmy podzielić się tą atmosferą z innymi przedszkolami.

Na zakończenie okresu Bożego Narodzenia w naszym przedszkolu im. Dzieciątka Jezus odbył się Dziecięcy Festiwal Piosenki Świątecznej. Do udziału w festiwalu zostały zaproszone dzieci w wieku przedszkolnym z miasta i gminy Ostrzeszów. Celem tego wydarzenia było m. in. zapoznanie dzieci z pieśnią i piosenką świąteczną, popularyzacja piosenek religijnych, prezentacja umiejętności wokalnych uczestników, kształtowanie umiejętności wyrażania swoich przeżyć i nastrojów związanych ze świętami, wspólna zabawa połączona z wymianą doświadczeń w pracy z dzieckiem. W festiwalu wzięło udział ośmioro uczestników – pięć dziewczynek i trzech chłopców. Specjalnym gościem był burmistrz miasta i gminy Ostrzeszów p. Mariusz Witek. Występy małych artystów oceniało jury w składzie: s. Jadwiga Prusik – dyrektor naszej placówki, p. Anna ………….. – delegatka z UMiG Ostrzeszów, p. Barbara ………… - muzyk i nauczyciel rytmiki w naszym przedszkolu, p. Marzena ……….. – specjalista od tańca i p. Lidia Morta – ostrzeszowski pedagog i mama naszych absolwentów. Każdy wokalista otrzymał dyplom uczestnika Dziecięcego Festiwalu Piosenki Świątecznej dla siebie i przedszkola, które reprezentował oraz miły upominek. Jury wybrało trojkę dzieci, która wyróżniła się szczególnymi umiejętnościami muzycznymi. W czasie festiwalu znalazł się też czas na zabawy integracyjne a także na odprężającą kawę dla wychowawczyń i rodziców małych artystów.

Cieszymy się, że ten wyjątkowy okres świąt Bożego Narodzenia mogłyśmy zakończyć tak miłym akcentem. Podzielić się z dziećmi i ich opiekunami ciepłem i radością. Ufamy, że za rok odbędzie się kolejne takie spotkanie.

Copyright © 2013. Przedszkole Sióstr Nazaretanek im.Dzieciątka Jezus W Ostrzeszowie Rights Reserved.