^W górę
  
  
  

Start

O Nas

WITAMY W PRZEDSZKOLU SIÓSTR NAZARETANEK IM.DZIECIATKA JEZUS
W OSTRZESZOWIE

przedszkole

 

    BŁOGOSŁAWIONA MARIA OD PANA JEZUSA DOBREGO PASTERZA – ZAŁOŻYCIELKA ZGROMADZENIA SIÓSTR NAZARETANEK  PRACĘ WYCHOWAWCZĄ OPIERAŁA NA EWANGELII.   

    JEJ GŁÓWNE ZAŁOŻENIA TO :

·UKAZYWANIE PRAWDY

·ZWRÓCENIE CZLOWIEKA KU PANU BOGU

„ MAMY SIAĆ ,PODLEWAĆ  A PAN BÓG DAJE WZROST”  - SŁOWA BŁ.MARII 

ZAŁOŻYCIELKI ZGROMADZENIA SIÓSTR NAZARETANEK

   

    Wychowanie w naszej placówce ma dla nas nadrzędną wartość:

 • wspiera wychowanka w rozwoju,
 • jasno określa cel naszego działania: wychować dobrego człowieka i prawego katolika;
 • Staramy się o ujednolicenie linii wychowania w przedszkolu przez cały zespół przedszkolny, wprowadzając jednocześnie rodziców w nasz klimat wychowawczy, przez współpracę z nimi.
 • Staramy się kontynuować wychowanie domowe rozumiane jako tworzenie poczucia bezpieczeństwa, atmosfery miłości akceptacji. Zwracamy w wychowaniu szczególną uwagę na wartości religijne - jasno określamy ten cel rodzicom, wdrażamy do życia modlitwy , osobistego kontaktu dziecka z Bogiem, uczestnictwa we Mszy Świętej.

Zależy nam na tym, by dziecko czuło się w przedszkolu dobrze ale nie jest to jednoznaczne z tym, że wszystko mu wolno.

 • Uważamy, że wychowanie to nie tresura, gdzie osiąga się cele przez negatywne wymuszanie. Wartości wychowawcze muszą promieniować również wtedy, gdy nie ma wychowawcy w otoczeniu dziecka - wtedy jest osiągnięty cel wychowania.
 • Wychowawca w naszym przedszkolu w swojej pracy musi brać pod uwagę trzy funkcje:
  • opiekuńczą - polegającą na nauczeniu samoobsługi i podstawowych zasad współżycia w grupie, troska o zdrowie i bezpieczeństwo,
  • wychowawczą - poprzez wdrażanie do określonych obowiązków,
  • dydaktyczną- poprzez kształtowanie wiedzy i umiejętności.

    Wychowawca w naszym katolickim przedszkolu, aby dobrze ukształtować osobowość dziecka, musi ciągle pracować nad sobą, nad swoją osobowością, musi świadomie przeżywać sens swojego życia, życia chrześcijańskiego. Mamy świadomość, że to, co trudne, służy sprawie Bożej.

Copyright © 2013. Przedszkole Sióstr Nazaretanek im.Dzieciątka Jezus W Ostrzeszowie Rights Reserved.