^W górę
  
  
  

Historia Przedszkola

KRÓTKI RYS HISTORYCZNY NASZEGO PRZEDSZKOLA smiley

 

* 1933r. - 1934r. Siostry Nazaretanki przejęły prowadzenie parafialnej ochronki z liczbą ok. 100 dzieci;

* Maj 1945r. - Siostry podjęły prowadzenie Parafialnego Przedszkola Św. Antoniego. Przedszkole podlegało Inspektoratowi w Kępnie. Pierwszą kierowniczką była SM. Klara Jankiewicz;

 

* Przedszkole posiadało dwa oddziały z liczbą 75 dzieci. Mieściło się przy UL. Zamkowej 14 (dzisiejsza kaplica ewangelicka i notariusz);

 

* 1950r. - Przedszkole przechodzi pod Zarząd Caritas;

* 1954r. - nakazem władz państwowych przedszkole zostaje zlikwidowane;

* 1 Września 1987r. - Siostry otwierają przedszkole przy UL. Leśnej 5 Kierowniczką zostaje SM. Agnes Wojtowicz;

* 28 Marzec 1990r. - MEN wydaje zezwolenie na prowadzenie przedszkola niepaństwowe. W tym samym roku dyrektorką zostaje SM. Henryka Olszewska;

* 30 Czerwiec 1992r. - Kuratorium Oświaty w Kaliszu uznaje przedszkole za publiczne. W tym roku dyrektorką przedszkola zostaje SM. Bernadeta Dyc;

* 1 Września 2000 r. - SM. Teofania Migowska zostaje dyrektorką naszego przedszkola;

* od Lipca 2000 r. - rozpoczyna się budowa nowego budynku przedszkolnego;

 

* 1 Września 2001r. - rozpoczynamy rok przedszkolny w nowym budynku;

* 12 Luty 2002r. - Przedszkole otrzymuje imię Dzieciątka Jezus;

* 1 Września 2006r. - SM. Jadwiga Prusik zostaje dyrektorką naszego przedszkola.

Copyright © 2013. Przedszkole Sióstr Nazaretanek im.Dzieciątka Jezus W Ostrzeszowie Rights Reserved.