^W górę
  
  
  

Plan dnia

wink Plan dnia Przedszkolaka wink

 

 

6.30 – 8.30

Przybycie dzieci do przedszkola, zabawy według zainteresowań; zajęcia indywidualne z nauczycielem; przygotowanie do śniadania - czynności porządkowe i higieniczne

8.30 – 9.00

Śniadanie - czynności samoobsługowe

9.00 - 9.15

Modlitwa

9.15 - 11.30

Zintegrowana działalność edukacyjna w oparciu o podstawę programową, zajęcia  i zabawy edukacyjne - aktywność artystyczna: zajęcia, zabawy i gry sportowe w sali lub w plenerze ,na placu zabaw lub w ogrodzie

11.30 – 12.15

Przygotowanie do obiadu – obiad - czynności porządkowe i higieniczne

12.15 – 13.45

Odpoczynek poobiedni przy muzyce, bajkach, baśniach i opowiadaniach; udział w zajęciach i zabawach wspomagających dzieci o specyficznych potrzebach edukacyjnych oraz rozwijających indywidualne zainteresowania i zdolności; przygotowanie do podwieczorku - czynności porządkowe i higieniczne

14.15 – 14.45

Podwieczorek

14.45 – 16.00

Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci-manipulacyjne ,konstrukcyjne, tematyczne, zabawy w ogrodzie przedszkolnym. Rozchodzenie się dzieci

 

Copyright © 2013. Przedszkole Sióstr Nazaretanek im.Dzieciątka Jezus W Ostrzeszowie Rights Reserved.